Uw administratie op een veilig adres

Uw administratie wordt als maatwerk conform uw eigen CAO of via een standaardpakket met bijbehorende CAO ingericht. We zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op salarisgebied en alle regels en subsidies (ongeacht de branche) zijn bij ons bekend. BCR people werkt pro-actief, wat betekent dat wij u direct bellen over consequenties na nieuwe ontwikkelingen en regelgeving.

Salarisadministratie
 • Invoer en onderhoud (wijzigingen etc.) van een medewerker
 • Verwerken van maandelijkse mutatie(s)
 • Verwerken van salarisstrook en deze klaarzetten voor relatie met inlog, dan wel per mail. toezenden standaard set. Tevens behoort het printen en versturen van stroken aan medewerkers tot de mogelijkheden
 • LH aangifte klaarzetten en (na akkoord relatie) verwerken
 • Verwerken van het jaar, het klaarzetten van jaaropgave voor medewerkers via inlog/versturen per mail aan werkgever. Indien gewenst printen en versturen van stroken
 • Proformaloonstrook
Personeelsadministratie
 • Verlofregistratie
 • (Ziekte)verzuimregistratie
 • Opslaan van gegevens in (digitaal) personeelsdossier

Extra optie's:

 • Beoordelingen (vastleggen van….)
 • Opleidingen (vastleggen van….)
Jaarlijks terugkerende services
 • Op verzoek verstrekken van cumulatief journaal, LH aangifte jaaroverzicht en loonstaat aan accountant voor het jaarwerk
 • Digitaal verstrekken van jaarloon aan derden; bijvoorbeeld ivm berekening van pensioen en/of ziekteverzuimverzekering
HRM-dossiers
 • Digitaal werkgever- /werknemerdossier
 • Opleidingen